Centrum voor kortverblijf Maria Boodschap

Voor kortverblijf worden 3 plaatsen vrijgehouden specifiek om aan de vragen voor kortverblijf tegemoet te komen.

Kortverblijf kan aangevraagd worden om sociale redenen om de thuiszorg gedurende een bepaalde periode te ontlasten. Tevens kunnen uit het ziekenhuis ontslagen personen die nog niet voldoende hersteld zijn een beroep doen op kortverblijf. Kortverblijf wordt ook aangewend om vakantieperiodes van families te overbruggen. Ook personen die intensieve therapie nodig hebben kunnen voor een kortverblijf in onze voorziening terecht.

Kortverblijf varieert in duur van 7 dagen tot 2 maanden. De maximale verblijfsduur per jaar bedraagt 3 maanden. De aankomst is steeds gepland op een weekdag, gewoonlijk tussen 13.30 en 14.00 uur. Het vertrek kan zowel gepland worden tijdens een weekend als op een weekdag tussen 14.00 en 14.30 uur.

De kostprijs voor kortverblijf bedraagt 63,31/dag voor een eenpersoonskamer.

Deze kostprijs omvat:

gebruik van een gemeubelde kamer

verpleegkundige verzorging

verzorgingsmateriaal (o.a. incontinentiemateriaal, onderleggers, wondverzorgingsmateriaal, antidecubitusmateriaal, ...)

bedlinnen

ontspanning en animatie

kinesitherapie

frisdranken (bv. water op de kamer) en koffie/thee

dieet op doktersvoorschrift

TV-aansluiting op de kamer

Men kan gebruik maken van ondervermelde dienstverlening mits opleg:

Onderhoud en verzorging van het persoonlijk linnen, kapster, pedicure, dokter, medicatie en de aanvullende mutualiteitsbijdragen zijn bij een kortverblijf niet in de dagprijs begrepen. Persoonlijke uitgaven zijn eveneens niet in de dagprijs begrepen. In principe worden deze uitgaven gedaan 'voor de eigen persoon van de bejaarde'. Enerzijds kan het gaan over zaken die de persoon zelf wil aanschaffen waardoor het zijn persoonlijke bezitting wordt. Anderzijds kan het gaan over persoonlijke bezittingen die dienen hersteld of vervangen te worden. Bij een ziekenhuisopname wordt de kostprijs verminderd met 8,79/dag.

Men kan een kortverblijf reserveren mits het betalen van een voorschot t.b.v. 7 x de dagprijs. Indien men het kortverblijf annuleert 7 dagen (of minder) voor het verblijf, dan blijft dit bedrag verschuldigd.

Indien er interesse is tot reservatie, kan er rechtstreeks contact opgenomen worden met de sociale dienst.

Op de website www.kortverblijven.be van de provincie Antwerpen, kan u nagaan of een bepaalde periode beschikbaar is in het kortverblijf van uw keuze.

Sommige mutualiteiten voorzien een financiële tussenkomst in kortverblijf: het is nuttig om bij de eigen mutualiteit naar deze mogelijkheid te informeren.

KLIK HIER VOOR DE ONTHAALBROCHURE

Woonzorgcentrum
Maria Boodschap vzw
Broeklei 1 - 2845 Niel
t: +32 (3) 844 07 07
f: +32 (3) 844 49 46
e-mail: info@rvtmb.be