Woon- en Zorgcentrum Maria Boodschap

Het Woon- en Zorgcentrum Maria Boodschap beschikt over een rust- en verzorgingstehuis, assistentiewoningen, kortverblijf en dagverzorging.

Met het rust- en verzorgingstehuis pogen wij een nieuwe thuis te creëren voor bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen of wensen te wonen. Veelal komt dit doordat de dagelijkse huishoudelijke taken te zwaar worden, de verzorging te omslachtig, enz...

In de assistentiewoningen beschikken de bewoners over een beschermde omgeving en ondersteuning vanuit de thuiszorg.

Kortverblijf is mogelijk om allerlei redenen.

Het dagverzorgingscentrum helpt bejaarde mensen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven.

In het seniorenrestaurant kunnen senioren uit de buurt op weekdagen komen genieten van een maaltijd.


Met alle medewerkers streven wij ernaar om van de instelling een open leef-, woon- en zorgcentrum te maken. Dit betekent dat wij een familiale en huiselijke sfeer nastreven met veel respect voor de privacy en de zelfstandigheid van de bejaarde. Persoonlijke verlangens en wensen worden ernstig genomen en via informatie, inspraak en participatie van de bewoner en de familie met de directie, sociale dienst, verzorgenden, bewonersraad, ... zoeken we naar de efficiëntste oplossing.

Woonzorgcentrum
Maria Boodschap vzw
Broeklei 1 - 2845 Niel
t: +32 (3) 844 07 07
f: +32 (3) 844 49 46
e-mail: info@rvtmb.be