Groep van Assistentiewoningen 'Kasteel Berthout'

De Groep van Assistentiewoningen 'Kasteel Berthout' biedt op dit ogenblik huisvestingsmogelijkheid voor echtparen of alleenstaanden. Om in aanmerking te komen voor een assistentiewoning moet men aan een aantal voorwaarden voldoen:

Op het ogenblik van het betrekken van de assistentiewoning dient men in principe de leeftijd van 60 jaar bereikt te hebben. Voor echtparen dient één van de partners aan de leeftijdgrensvoorwaarde te voldoen.

Men moet in staat zijn om individueel en zelfstandig te wonen.

U en uw familie staan persoonlijk in voor het beheer van gelden en/of goederen.

De assistentiewoningen zullen bij voorrang toegewezen worden aan personen die in Niel en omgeving ingeschreven staan.

De instelling wordt beheerd door de v.z.w. 'Woon- en Zorgcentrum Maria Boodschap'. De Groep van Assistentiewoningen is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap onder het nummer PE 2053. Het decreet van 5 maart 1985 vormt het juridisch kader van de assistentiewoningen.

KLIK HIER VOOR DE ONTHAALBROCHURE

Woonzorgcentrum
Maria Boodschap vzw
Broeklei 1 - 2845 Niel
t: +32 (3) 844 07 07
f: +32 (3) 844 49 46
e-mail: info@rvtmb.be